Nästa Tisus

 

Provet är uppdelat i tre delar

1. Läsfärdighet
2. Skriftlig färdighet
3. Muntlig färdighet

Läs mer: Inför provet