Svenska flaggan
 
 

Linköping

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och kommunikation
Tisus
581 83 LINKÖPING

Tel: 013-28 10 00
Webbplats: www.liu.se/ikk/svenska-for-utlandska-studenter/tisus

 

Lund

Lena Larsson
Språk- och litteraturcentrum
Lunds universitet
Svenska/Tisus
221 00 LUND

Kontaktperson: Lena Larsson
Lena.Larsson@nordlund.lu.se
Webbplats: www.sol.lu.se/nordiska/tisus/

 

Malmö

Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för språkstudier
Tisus
205 06 MALMÖ
 
Kontaktperson: Anita Marttila
Tfn: 040-665 73 45
E-post: anita.marttila@mah.se
Webbplats: www.mah.se/tisus

 

Stockholm

Se Anmälan Stockholm
och Kontakt Stockholm

 

Umeå

Umeå universitet
Institutionen för språkstudier
Tisus
901 87 Umeå

Kontaktperson: Eva Harmatova
eva.harmatova@umu.se
Webbplats: www.sprak.umu.se/tisus

 

Uppsala

Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk
Tisus
Box 527
751 20 UPPSALA

Kontaktperson: Kristina Ohlsson
tisus@nordiska.uu.se
Webbplats: www.nordiska.uu.se/utbildning/kurser/sprakkurser-i-svenska/tisus