Kontakt

Välkommen! Vi som jobbar här på stationen har många och varierande arbetsuppgifter. Utöver underhåll av byggnader och utrustning hanterar vi transporter och provtagningar. Vi tar även hand om bokningar och planerar alla vistelse på bästa möjliga sätt, oavsett om det handlar om längre besök och forskarstudier eller kortare besök.

 

Personal vid Tarfala forskningsstation

Vid ansökningar om boende kontakta stationschef Annika Granebeck.

Stationschef vid Tarfala forskningsstation
Föreståndare vid Tarfala forskningsstation
Ställföreträdande föreståndare vid Tarfala forskningsstation
Forskningsingengör vid Tarfala forskningsstation
 

Adresser

Se till att du följer de här fyra stegen innan du skickar saker till Tarfala forskningsstation:

 1. Märk alltid vad du skickar. Var överdrivet tydlig och se till att Tarfala forskningsstation står med stora bokstäver på vad du än skickar.
 2. Se till att du har valt rätt adress – det varierar med säsong.
 3. Informera Tarfala forskningsstation via tarfala@natgeo.su.se när du är osäker på vart du ska skicka.
 4. Fakturor behöver skickas som PDF till nina.kirchner@natgeo.su.se men måste ange nedanstående fakturaadress i själva fakturan.

Postadress

Tarfala forskningsstation
Institutionen för naturgeografi
Stockholm universitet
c/o (namn på personal vid Tarfala forskningsstation)
106 91 Stockholm

Leveransadress (sommarsäsong)

Tarfala forskningsstation
c/o Kallax flyg AB
REF: mottagarens namn på Tarfala forskningsstation
Nikkaluokta flygbas
981 99 Nikkaluokta

Leveransadress (vintersäsong)

Tarfala forskningsstation
c/o Nikkaluokta Sarri AB
attn. Erik Sarri
REF: mottagarens namn på Tarfala forskningsstation
Nikkaluokta 1104
981 99 Kiruna

Faktureringsadress

Stockholms universitet
C 8201
190 87 Rosersberg
Ref 463 Nina Kirchner Tarfala forskningsstation

 

Tarfalas styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar

 • Prof. Martin Jakobsson (ordförande),  Sektionsdekan, Institutionen för geologiska vetenskaper 
 • Prof. Sara Cousins, prefekt, Institutionen för naturgeografi
 • Prof. Magnus Mörth, prefekt, Institutionen för geologisk vetenskap
 • Prof. Magnus Breitholtz, prefekt, Institutionen för miljövetenskap
 • Prof. Catarina Rydén, Institutionen för ekologi, miljö och växtvetenskap
 • Prof. Kerstin Lidén, Institutionen för arkeologi och klassiska studier
 • Prof. Ulf Mörkenstam, Institutionen för statsvetenskap
 • Emma Palmertz, Studentrepresentant

Suppleanter

 • Prof. Regina Lindborg (vice-ordförande),  vice-Sektionsdekan, Institutionen för naturgeografi 
 • stf prefekter på institutionerna för naturgeografi, geologiska vetenskaper, och  miljövetenskap 
 • Prof. Sören Nylin, Zoologiska institutionen
 • Docent Therese Gustafsson, Institutionen för statsvetenskap
 • Universitetslektor  Ulf Jansson, Institutionen för kulturgeografi
På denna sida