Italienska

Om ämnet

Allt sedan Romerska riket har Italien spelat en viktig roll i världshistorien. Italiensk kultur, historia och politik fortsätter att påverka oss alla än idag. Du som väljer att läsa italienska får direkt tillgång till denna kulturskatt. Du kommer att studera språkets struktur och öva på att tala och skriva, men du kommer också att läsa italiensk litteratur och lära dig om Italiens historia, kultur och samhälle.

Italien har alltid varit framstående inom musik, konst och litteratur. Italiensk kultur och politik har haft stort inflytande på västvärlden. Italienska är därför ett bra val om du intresserar dig för ämnen som konstvetenskap,  historia eller samhällsvetenskap. Ur ett språkhistoriskt perspektiv är italienska dotter till latinet och syskon med språk som spanska och franska. Att studera italienska är intressant för dig som kan något av dessa språk och tycker att språkliga förändringar, dess orsaker och konsekvenser, är spännande. Studier i italienska är en fantastisk möjlighet att studera förhållandet mellan människa, språk, och historisk och kulturell förändring. Oavsett om du väljer att läsa en hel utbildning med det italienska språket och dess kultur i fokus, eller väljer att läsa italienska som ett komplement till andra utbildningar, kommer du utveckla din analysförmåga och kritiska tänkande. Hos oss kan du läsa kurser från nybörjarnivå till avancerad nivå. Vi har även forskarutbildning. På nybörjarnivå studerar du grundläggande grammatik, och övar på att tala och skriva. Under följande terminer blir kurserna succesivt mer krävande. Grammatikstudierna blir mer omfattande och du studerar litteratur, kultur och samhälle, italiensk litteraturhistoria, textanalys, och litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga teorier och metoder. Kurser i språkhistoria och äldre litteratur ingår också. På fjärde terminen skriver du en uppsats som inriktar sig på italiensk språkvetenskap eller litteratur. Du studerar också fördjupningskurser som berör olika teman såsom dialektologi, sociolingvistik eller nutida italiensk litteratur. Alla våra kurser på avancerad nivå ges inom ramen för Romanska språk. Vi ger även en kurs i Italien.

Arbetsmarknad och karriär

Studier i italienska ger en bredd kompetens för en global värld. Förutom kunskaper i ett främmande språk, ger det dig god interkulturell förståelse,  god skriftlig och muntlig kompetens, flera analytiska verktyg, och förmåga att tänka kritiskt självständigt och kreativt. Dessa egenskaper efterfrågas av arbetsgivare och näringsliv.  Du är lämplig som projektledare, utredare eller konsult, speciellt inom en den italienska marknaden. Din kompetens gör dig också lämplig för mer specifika yrken inom bibliotek, förlag och museer, och arbete relaterat till tolkning och översättning.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Inom italienska bedrivs forskning inom italiensk litteratur och italiensk lingvistik. Den litteraturvetenskapliga forskningen har en komparativ och transkulturell inriktning, medan forskning inom det språkvetenskapliga området handlar om dialektologi och språkhistoria, och andraspråksinlärning och flerspråkighet.