Stockholms universitet

Mentorskapsprogrammet

Vid Stockholms universitet samordnar den centrala alumnverksamheten ett mentorskapsprogram. Mentorskapsprogrammet innebär att alumner och studenter kopplas ihop för ömsesidig nytta.

Vid Stockholms universitet bedrivs alumnverksamhet både på en övergripande nivå och vid institutionerna. Det är institutionerna som deltar i programmet som matchar studenter och alumner. Syftet är att alumner och studenter ska träffas för inspiration och utbyte av erfarenheter samt att främja relationerna mellan studenter, alumner och institutionen i fråga.

Programmet pågår under ett läsår och tanken är att respektive mentorspar ska ses regelbundet under programmets gång.

 

Evenemang i mentorskapsprogrammet 2023-24

Utöver enskilda möten mellan mentor och adept så arrangeras ett antal större, gemensamma möten under programmets gång. De gemensamma evenemangen hålls på engelska. Syftet med evenemangen är att stärka engagemanget hos studenterna (adepterna) och mentorerna som deltar i mentorskapsprogrammet, att erbjuda utvecklande aktiviteter och att inspirera och motivera deltagarna. 

  • Workshop för adepter (Mentee workshop) på Zoom, 7 november 2023 
  • Workshop för mentorer (Mentor workshop) på Zoom, 8 november 2023 
  • Kick-off på universitetet, 15 november 2023
  • Halvvägsträff (Mid-way meeting) på universitetet, 15 februari 2024
  • Erfarenhetsutbyte för adepter (Experience sharing mentees) på Zoom, 19 mars 2024 
  • Erfarenhetsutbyte för mentorer (Experience sharing mentors) på Zoom, 21 mars 2024 
  • Avslutning (Conclusion) på universitetet, 21 maj 2024

Mer information om evenemangen skickas ut till deltagarna i början av mentorskapsprogrammet.

 

Deltagande institutioner 2023-24

Alumnteamet vid Studentavdelningen ansvarar för mentorskapsprogrammets struktur och anordnar ett antal gemensamma evenemang under programmets gång. Koordinatorerna vid de deltagande institutionerna ansvarar för rekrytering och matchning av alumner och studenter. Dessa institutioner deltar i mentorskapsprogrammet 2023-24:

•    Institutionen för biologisk grundutbildning
•    Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
•    Institutionen för folkhälsovetenskap
•    Institutionen för lingvistik 
•    Institutionen för material- och miljökemi
•    Institutionen för mediestudier
•    Statsvetenskapliga institutionen
•    Stockholm Resilience Centre

 

Läs vad tidigare deltagare tyckte om mentorskapsprogrammet

Att delta i programmet kan vara väldigt lärorikt och givande, oavsett om du är student eller alumn. Ta gärna del av några av förväntningar inför programmet som tidigare deltagare hade, samt erfarenheter av att ha varit med. 

”Mentorskapsprogrammet överträffade mina förväntningar”

Årets mentorskapsprogram fokuserar på konsten att kommunicera

Mentorskapsprogram för stärkt gemenskap och arbetslivsanknytning

Läs om ett mentorspar i årets mentorskapsprogram som aldrig träffats på riktigt

Digitalt relationsbyggande i årets mentorskapsprogram

Erfarenheter: Möt Akshay och Annette

 

Intresserad av nästa års mentorskapsprogram?

Om du är student eller alumn och är intresserad av att delta i nästa års mentorskapsprogram ska du kontakta din institution för att höra om de har planer på att delta i kommande mentorskapsprogram. 

 

Kontakt

Studentavdelningen
E-post:
alumn@su.se

På denna sida