Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mentorskapsprogrammet

Vid Stockholms universitet samordnar den centrala alumnverksamheten ett mentorskapsprogram. Mentorskapsprogrammet innebär att alumner och studenter kopplas ihop för ömsesidig nytta.

Vid Stockholms universitet bedrivs alumnverksamhet både på en övergripande nivå och vid institutionerna. Det är institutionerna som deltar i programmet som matchar studenter och alumner. Syftet är att alumner och studenter ska träffas för inspiration och utbyte av erfarenheter samt att främja relationerna mellan studenter, alumner och institutionen i fråga.

Programmet pågår under ett läsår och tanken är att respektive mentorspar ska ses regelbundet under programmets gång.

 

Evenemang i mentorskapsprogrammet 2021/2022

Utöver enskilda möten mellan mentor och adept så arrangeras ett antal större, gemensamma möten under programmets gång. De gemensamma evenemangen hålls på engelska. Syftet med evenemangen är att stärka engagemanget hos studenterna (adepterna) och mentorerna som deltar i mentorskapsprogrammet, att erbjuda utvecklande aktiviteter och att inspirera och motivera deltagarna. 

 • Workshop för adepter (Mentee workshop) på Zoom, 25 oktober 12.00-13.00 
 • Workshop för mentorer (Mentor workshop) på Zoom, 26 oktober 12.00-13.00 
 • Uppstart (Start-off) på Zoom, 1 november 12.00-13.00 
 • Halvvägsträff (Mid-way meeting) 7 februari 
 • Erfarenhetsutbyte för adepter (Experience sharing mentees) 14 mars 
 • Erfarenhetsutbyte för mentorer (Experience sharing mentors) 15 mars 
 • Avslutning (Conclusion) 23 maj

Mer information om evenemangen skickas ut till deltagarna i början av mentorskapsprogrammet.

 

Deltagande institutioner 2021-2022

Alumnteamet vid Studentavdelningen ansvarar för mentorskapsprogrammets struktur och anordnar ett antal gemensamma evenemang under programmets gång. Koordinatorerna vid de deltagande institutionerna ansvarar för rekrytering och matchning av alumner och studenter. Dessa institutioner deltar i mentorskapsprogrammet 2021-2022:

 • Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
 • Fysikum
 • Institutionen för astronomi
 • Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Institutionen för ekologi, miljö och botanik
 • Institutionen för folkhälsovetenskap
 • Institutionen för lingvistik 
 • Institutionen för material- och miljökemi
 • Institutionen för mediestudier
 • Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
 • Institutionen för pedagogik och didaktik
 • Kulturgeografiska institutionen
 • Stockholms Resilienscentrum
 

Läs vad tidigare deltagare tyckte om mentorskapsprogrammet

Att delta i programmet kan vara väldigt lärorikt och givande, oavsett om du är student eller alumn. Ta gärna del av några av förväntningar inför programmet som tidigare deltagare hade, samt erfarenheter av att ha varit med. 

Läs om ett mentorspar i årets mentorskapsprogram som aldrig träffats på riktigt

Digitalt relationsbyggande i årets mentorskapsprogram

Förväntningar: Möt Naomi och Johanna

Erfarenheter: Möt Akshay och Annette

 

Intresserad av nästa års mentorskapsprogram?

Nu påbörjar vi planeringen av nästa läsårs mentorskapsprogram. Om du jobbar på en institution och är intresserad av att delta i nästa års mentorskapsprogram så är du välkommen att delta i en digital informationsträff 12 maj. 

Läs mer och anmäl dig till träffen

Har du några frågor kan du höra av dig till alumn@su.se

Det är du på institutionen som ansvarar för rekrytering och matchning av studenter och alumner i mentorskapsprogrammet.

Om du är student eller alumn och är intresserad av att delta i nästa års mentorskapsprogram ska du kontakta din institution för att höra om de har planer på att delta i kommande mentorskapsprogram. 

 

Kontakt

Studentavdelningen
E-post:
alumn@su.se

På denna sida