Stockholms universitet

Vad gör våra alumner, det vill säga tidigare studenter, idag? Här kan du ta del av deras berättelser och låta dig inspireras inför ditt eget utbildnings- och yrkesval. Alla som har läst minst en kurs vid SU är välkomna att gå med i vårt alumnnätverk.