Stockholms universitet logo, länk till startsida

Frågor och svar

Här finns svaren på de mest förekommande frågorna om examen på grundnivå och avancerad nivå.

 

Frågor om ansökan

Ansökan om examensbevis görs enklast via Ladok på webben. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du ansöka på Ansökningsblankett examen (48 Kb) .

Vårt mål är att handläggningstiden för kompletta ansökningar inte ska överstiga två månader. 

Fr o m 1 januari 2017 dateras examensbeviset med det datum då examen utfärdas.

 

Vilka examensregler gäller för mig

Du som påbörjat din utbildning höstterminen 2007 eller senare kan endast få en examen enligt de nya bestämmelserna, 2007 års examensordning. För studier som påbörjats HT16 och senare gäller även lokala examensbeskrivningar för respektive huvudområde.

Har du slutfört samtliga kurser som ska ingå i din examen före den 1 juli 2007 kan din ansökan endast prövas mot 1993 års examensordning.

Om du påbörjat dina studier innan 1 juli 2007 och den senast avslutade kursen är innan 30 juni 2015, så kan du välja om du vill ansöka om examen enligt 1993 års eller 2007 års examensordning.

Har du äldre studier (före 1977) som är dokumenterade i tentamensbok som ska ingå i examen ska tentamensboken uppvisas i original

Läs mer om examensregler

 

Vilka kurser jag kan ha med i min examen

Kurser som är på högskolenivå och som inte överlappar innehållsmässigt med andra lästa kurser kan klassas som övriga/valfria kurser. Dessa kan medräknas i examen i enlighet med lokala examensbeskrivningar samt generella examensregler på Stockholms universitet.

För att en ansökan om tillgodoräknande ska behandlas så måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/den högskola där beslutet fattats. Normalt fattar berörd institution beslut om tillgodoräknande av utlandsstudier inom huvudämnet och breddningsämne.

När det gäller utbildningsprogram som leder till yrkesexamen är det alltid institutionen som beslutar. Detta innebär att ansökan lämnas till den institution som ansvarar för ämnet/programmet.

Finns inte ämnet vid Stockholms universitet eller om utlandsstudierna är av mindre omfattning (mindre än 30 hp), melja transfer@su.se.

Ja, det går bra i en kandidatexamen. Observera dock att har du påbörjat dina studier inom huvudområdet efter höstterminen 2016 omfattas du av de lokala examensbeskrivningarna. Kurserna måste vara helt avslutade och med godkänt resultat. De får inte överlappa innehållsmässigt med de kurser du läst på Stockholms universitet. 

Om det gäller en magisterexamen eller masterexamen ska ansvarig institution godkänna kursen/erna.

Studerar du på ett yrkesprogram måste kurserna från annan högskola alltid tillgodoräknas inom programmet av ansvarig institution innan examensbeviset kan utfärdas.

Ja, det går bra om du har läst 90 hp i två olika huvudområden inkl examensarbete. Observera dock att har du påbörjat dina studier inom huvudområdet efter höstterminen 2016 omfattas du av de lokala examensbeskrivningarna. Kurser i den ena kandidatexamen kan även ingå i den andra kandidatexamen med annat huvudområde. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan endast utgöra grund för en kandidatexamen.

 

Frågor om redan utfärdad examen

Ja, du kan få en kostnadsfri examenskopia.

Är ditt examensbevis utfärdad 2016 eller tidigare: Beställer du kopia från Stockholms universitets arkiv via webbformulär

Examensbevis utfärdade 2017 eller senare: Mejla examen@su.se. Uppge namn och personnummer, vilken examen det gäller och när den utfärdades samt till vilken adress den vidimerade kopian ska skickas. 

Innan du ansöker om examensbevis måste du själv kontrollera att ditt namn i Ladok är korrekt. Namnuppgifter hämtas från Folkbokföringen som regelbundet uppdateras. Namnändringar i examensbevis som redan är utfärdade görs ej.

Har du bytt personnummer och har särskilda skäl kan undantag ges, kontakta examen@su.se

 

Frågor om examensbeviset

Examensbeviset består dels av en förstasida där utfärdandedatum och examensbenämning framgår och dels av sida/or där de ingående kursernas namn, poäng, betyg och betygsdatum framgår. Samtliga uppgifter i examensbeviset redovisas på svenska och engelska.

Examensbeviset åtföljs av en bilaga på engelska, en så kallad Diploma Supplement. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Läs mer om digitala examensbevis

För att öppna ditt examensbevis på korrekt sätt, ska du först ladda ner det på din dator och sedan öppna det med en PDF-läsare. Om du öppnar det med en PDF-redigerare, är risken att du inte kan öppna det eftersom dokumentet inte är tillåtet att redigera. 

Ditt examensbevis är inte lösenordskyddat. Frågar din dator ändå om ett lösenord, använder du fel typ av program, vänligen prova då istället en PDF-läsare. PDF-läsare kan laddas ner gratis från Internet.

Läs mer om digitala examensbevis

 

Har du en eller flera avslutade kurser kan du begära att få ett digitalt kursbevis. Mejla examen@su.se och ange vilken eller vilka kurser du vill ha med i ditt kursbevis.

 

Magisterpromotionen äger rum två gånger per år, en på våren och en på hösten. Inbjudningskort skickas till dig som har tagit ut examen terminen innan. Mer information om tid, datum och när du ska ha ansökt om examensbevis hittar du på Akademiska högtider

 

Kontakta Examensenheten

E-post
Examen grundnivå och avancerad nivå
examen@su.se

Examen forskarnivå
disputationer@su.se

Tillgodoräknande av utlandsstudier
transfer@su.se

Verifikationer
verification@su.se

Telefontid
Tisdag och torsdag 10.00-11.00
Telefon: 08-16 10 85

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.

På denna sida