Stockholms universitet

Tillgodoräknande av studier och yrkesverksamhet

Har du tidigare studier eller kunskaper från yrkesverksamhet som du tycker motsvarar utbildning vid Stockholms universitet kan du ansöka om tillgodoräknande. Det kan handla om att ersätta en specifik kurs eller delkurs som ska ingå i din utbildning eller om valfria kurser (högskolepoäng) i din examen.

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier eller yrkesverksamhet regleras i högskoleförordningen. För att kunna ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet.

Ett tillgodoräknande kan få konsekvenser för dina fortsatta studier och för rätten till studiemedel. Det sätts inte heller något betyg på ett tillgodoräknande. Därför är det viktigt att du tänker igenom syftet med tillgodoräknandet innan du ansöker.

Tidigare studier från ett svenskt lärosäte behöver inte alltid tillgodoräknas. Om du däremot har utländsk högskoleutbildning, annan utbildning än högskoleutbildning eller kunskaper från yrkesverksamhet behöver du alltid ansöka om tillgodoräknande.

Läs mer om vad som gäller för tillgodoräknande inom olika typer av examina här nedan. Om du har frågor eller behöver vägledning kontakta gärna en studievägledare eller examenshandläggare.

För information om regler för tillgodoräknande vid Stockholms universitet, se: Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande 

 

Obligatoriska kurser

Om tillgodoräknandet gäller specifika kurser inom ditt huvudområde eller andra kurser som är obligatoriska i din framtida examen, ska du ansöka om tillgodoräknande hos kursansvarig institution, som gör en bedömning och fattar beslut. Ibland kan institutionen godkänna studier från andra svenska högskolor och universitet inom huvudområdet utan att ett tillgodoräknande behöver göras. Tidigare utlandsstudier, annan utbildning än högskoleutbildning och yrkesverksamhet behöver alltid tillgodoräknas.
Kontakta en studievägledare vid den kursansvariga institutionen, för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Hitta studievägledare efter ämne


Valfria kurser

Du behöver inte ansöka om tillgodoräknande för avslutade kurser från andra svenska högskolor eller universitet som du vill ta med som valfria kurser i din kandidatexamen. Dessa kurser lägger du själv till när du ansöker om examen. 

Om du har tidigare studier från ett utländskt lärosäte som du vill ta med som valfria studier i din kandidatexamen, måste du ansöka om tillgodoräknande först. Kontakta din institution om du läser ett program eller examenshandläggare vid Studentavdelningen för mer information om ansökan.

 

Obligatoriska kurser

Om tillgodoräknandet gäller specifika kurser inom ditt huvudområde eller andra kurser som är obligatoriska i din framtida examen på avancerad nivå, ska du ansöka om tillgodoräknande hos kursansvarig institution, som gör en bedömning och fattar beslut.

Tidigare studier från andra svenska högskolor och universitet kan institutionen ibland godkänna inom huvudområdet utan att ett tillgodoräknande behöver göras. Kontakta en studievägledare vid den kursansvariga institutionen, för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Tidigare utlandsstudier, annan utbildning än högskoleutbildning och yrkesverksamhet behöver alltid tillgodoräknas.

Hitta studievägledare efter ämne

Valfria kurser

Du behöver inte ansöka om tillgodoräknande för avslutade kurser från andra svenska högskolor eller universitet som du vill ta med som valfria kurser i en magister- eller masterexamen. Dessa kurser lägger du själv till när du ansöker om examen.

Om du har tidigare studier från ett utländskt lärosäte som du vill ta med som valfria studier i din magister- eller masterexamen, måste du ansöka om tillgodoräknande först. Läs mer information på din institutions hemsida.

 

Om du har läst kurser på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om du har tidigare utbildning eller yrkesverksamhet som du vill ska ingå i din licentiat- eller doktorsexamen, måste du ansöka om tillgodoräknande först. Detta gäller även kurser från Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) vid Stockholms universitet. Ansökan görs till och bedöms av din institution.

 

Om du vill tillgodoräkna tidigare studier eller yrkesverksamhet som motsvarande en kurs i en yrkesexamen (till exempel lärare, jurist, psykolog, eller socionom), måste du ansöka om tillgodoräknande hos den kursansvariga institutionen. Läs mer information om tillgodoräknande på institutionens hemsida.

Innan du ansöker är det bra att ta kontakt med institutionens studievägledare. Detta gäller särskilt om du ska göra många tillgodoräknanden inom ett program.

Kontakta studievägledningen på berörd institution för mer information

 

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet.

Ansökan görs på olika sätt till olika institutioner. Ta reda på vad som gäller vid den institution du ska ansöka till: 

Institutioner vid Stockholms universitet

Ansökan till Studentavdelningen görs via Ladok för studenter.

Vad behöver jag bifoga till ansökan?

Du behöver bifoga dokument som styrker dina tidigare studier eller tidigare yrkesverksamhet. Det är viktigt att ansökan är fullständig för att en bedömning ska kunna göras.


För tidigare studier ska du bifoga:

•    Resultatintyg/Official Transcript of Records som visar betyg och betygsskala. Intygen ska vara elektroniska original eller inskannade pappersoriginal. Skärmbilder accepteras inte.
•    Resultatintyg från utländskt lärosäte ska skickas in både på originalspråket och med engelsk översättning.
•    Kursplan eller motsvarande från terminen då kursen lästes. Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. Litteraturlista ska också lämnas in. Om kursen är läst vid samma institution som du ansöker till behöver kursplan inte bifogas. 
•    Om du varit på utbytesstudier bifogar du endast resultatintyg och Learning Agreement.

För tidigare yrkesverksamhet:

Den som ansöker om att få kunskaper från yrkesverksamhet prövad för tillgodoräknande ska i ansökan utförligt beskriva de kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet och motivera på vilket sätt de motsvarar de förväntade studieresultaten i kursplanen. Beskrivningarna ska, så långt det är möjligt, styrkas med intyg, diplom eller liknande. Intygen bör bland annat innehålla uppgifter om: 

•    Arbetsgivaren och kontaktuppgifter till närmaste chef
•    Anställningens längd
•    Arbetets omfattning (heltid eller deltid etc.)
•    Beskrivning av arbetsuppgifter
•    Personliga omdömen

För både studier och yrkesverksamhet kan du bli ombedd att visa upp originalhandlingar och komplettera med ytterligare dokumentation om det behövs för att din ansökan ska kunna handläggas.

Handläggning och beslut

När din ansökan har kommit in görs en bedömning av om dina tidigare meriter motsvarar utbildning vid Stockholms universitet. Du får sedan ett skriftligt beslut som kan innebära att ansökan beviljas helt eller delvis, eller avslås.

Handläggningstiden kan variera men är normalt inte längre än två månader för en fullständig ansökan. Ett beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

 

Kontakta examenshandläggare vid Studentavdelningen.

E-post: tillgodo@su.se

Telefon: 
Tisdag och torsdag 10.00-11.00
08–16 10 85

Ingen telefontid mellan 28 juni och 26 augusti. 

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post.

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.

På denna sida