Kris & stöd

VID ALLVARLIG HÄNDELSE

Siffran ett

 

Vidta de åtgärder som behövs för att sätta dig själv i säkerhet och förhindra ytterligare personskador.

Siffran två

Ring 112

och tillkalla ambulans, polis och brandkår.

Siffran tre

 

Ring väktare 08-16 22 16.

Anonym anmälan och polisanmälan på webben

Tipsa om brott, hot, trakasserier, misshandel, skadegörelse, stöld, bedrägeri och ekonomiska oegentligheter genom säkerhetssystemet SAMIR. Säkerhetstipsen går att anmäla anonymt.

Hjärtstartare. Photo: Mattias Wadsten

Hjärtstartare vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har 50 hjärtstartare utplacerade i olika lokaler runt om på universitetsområdet.

När/om något händer – vanliga frågor

Hur får man tag i väktaren på kvällar, nätter och helger? Vart vänder jag mig om dörrarna inte stänger ordentligt? Vanliga frågor. Om något händer vid Stockholms universitet.

kontakt

Säkerhet och hälsa

Väktare efter kontorstid: 08-16 42 00

Reservnummer väktare: 08-15 42 00

Sjukvårdsupplysningen (Vårdguiden): 1177

Presstjänsten: 08-16 40 90

Kontorstid:

Studenthälsan: 08-16 17 69,  ingemar.dahlgren@su.se

Företagshälsovård:  08-676 82 00