Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studera naturvetenskap

För att följa ditt intresse!

Naturvetenskapliga föreningen spelar såpafotboll på Frescatis gräsfält.
Norrsken över Tarfala
Plugg på ett café. Foto: Niklas Björling
Kvinna i samtal med en annan person. Mellan dem står en dator.
Arbetsmarknaden för naturvetare är väldigt bred.