Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utlysningar

Här hittar du information om aktuella och kommande utlysningar. Utlysningarna sker antingen via institution eller centralt.


Utlysningar via institutionerna

Om du vill ansöka om utbytesstudier genom ett institutionsavtal; genom ett institutionsavtal; genom Erasmusprogrammet, genom Nordplus eller till ett bilateralt institutionsavtal utanför Europa ansöker du vid den institution där du studerar. 

Ansökningsperioder för utbytesplatser kan skilja sig åt institutioner emellan. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller i ditt fall. Börja med att kontakta utbyteskoordinatorn vid din heminstitution för information om ansökningstider, ansökningsprocess, behörighetskrav med mera. 

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Someone's hands on a book on a table Photo: Christin Hume/Unsplash

Utlysningar centralt

Centralt kan man studera utomlands via studentutbyte och fältstudier. Här hittar du information om utlysningar som handläggs centralt av Studentavdelningen: 

Öppna utlysningar

Här hittar du aktuella centrala utlysningar. Är listan nedan tom finns inga utlysningar för tillfället. 
 

Sommarkurser vid partneruniversitet hittar du under kortare utlandsvistelser


Utbytesstudier

Här hittar information om kommande utlysningar som handläggs centralt av Studentavdelningen. 

Centrala avtal

Utbytesperiod

Ansökningsperiod
HT21 

Inställd (Läs mer om bakgrunden till beslutet här)   

VT22                                               1–31 mars 2021, preliminärt


Läs mer om centrala avtal

 

Civis-Erasmus+

Utbytesperiod  

Ansökningsperiod 

HT20 eller läsåret 2020/21            1–31 mars 2020             
VT21 1 mars–6 sept 2020 


Läs mer om Civis

 

North2north (n2n)

Utbytesperiod

Ansökningssperiod

HT20 eller läsåret 2020/21 eller VT21 1 dec 2019–15 jan 2020


Läs mer om North2north


Nordlys

Utbytesperiod  

Ansökningsperiod 

HT20 eller läsåret 2020/21                1–31 mars 2020                
VT21 1 mars–6 sept 2020 


Läs mer om Nordlys 


Fältstudier – stipendium via Minor Field Studies

Period för fältstudier

Ansökningsperiod

VT21                                                          20 sept–15 okt 2020*
HT21      15 apr–5 maj 2021                  

OBS! Deadline för alla utlysningar är kl. 23:59.  

*Stockholms universitet kommer att få svar på lärosätets ansökan om medel för 2021 under november 2020. Stipendier kommer delas ut till studenter tidigast i november.

Läs mer om Minor Field Studies

 

OBS! Dessa tider kan variera något – se aktuella utlysningar ovan för exakta datum.

Se även utlysningar via institutionerna ovan.

 


Kontakt

Kontakta internationella koordinatorer vid Stockholms universitet

På denna sida