Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledaren Jonas Medin Foto: Niklas Björling
Foto: Tim Gouw/Unsplash
Foto: Ingmarie Andersson
Grupp av lärare i skolkorridor