Forskarutbildning

Photo: Niklas Janz

Forskarutbildning

 

Vi på Zoologiska institutionen är alltid intresserade av att träffa studenter som delar våra forskningsintressen.

På Zoologiska institutionen finns fem olika forskarutbildningsämnen: zoologisk ekologi, etologi, funktionell morfologi, populationsgenetik, samt systematik och evolutionsforskning. För att antas till forskarutbildningen måste du söka en utlyst doktorandplats och det är Zoologiska institutionen som bestämmer vem av de sökande som kommer erbjudas denna plats. Detta är det enda sättet att bli antagen till forskarutbildningen på institutionen. Även om det inte skulle finnas någon relevant doktorandplats på vår hemsida för tillfället kan du alltid kontakta våra forskare för att få information om vad som planeras för tillfället. Nya doktorandplatser är kanske på gång.

Lediga platser utannonseras på vår hemsida under Lediga anställningar. Utlysning av lediga platser på forskarnivå sker fyra gånger per år: 15 januari, 2 april, 1 september och 15 oktober.

 

kontakt

Information om kurser och program på grund- och avancerad nivå finns på hemsidan för Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG

Studierektorer vid Zoologiska institutionen
Ekologi: Niklas Janz
Etologi: Niclas Kolm
Faunistik: Cecilia Kullberg
Funktionell morfologi: Mikael Carlsson
Populationsgenetik: Linda Laikre
Forskarutbildning: Carl Gotthard

bioresearch school