Masterprogram

Photo: John Fitzpatrick

Masterprogram

 

Du kan läsa zoologi inom ramen för fyra olika masterprogram (länkarna går till programbeskrivningarna i SISU):

Du hittar mer information om programmen hos BIG. Där ser du också vilka kurser som ingår i de olika programmen, vilka som är obligatoriska och vilka förkunskapskrav de har. De flesta masterkurser ges på engelska.

kontakt

Information om kurser och program på grund- och avancerad nivå finns på hemsidan för Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG

Studierektorer vid Zoologiska institutionen
Ekologi: Niklas Janz
Etologi: Niclas Kolm
Faunistik: Cecilia Kullberg
Funktionell morfologi: Mikael Carlsson
Populationsgenetik: Linda Laikre
Forskarutbildning: Carl Gotthard

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen