Lärarutbildningsportalen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
Hitta
Medieverkstan

Nyheter

  • Avhandling söker nya sätt att tolka lärprocesser 2017-05-22 Liza Haglund diskuterar i sin avhandling teorier om lärande och lyfter fram en första skiss till ett nytt sätt att tolka komplexa lärprocesser. Den benämns epistemisk holism.
  • Så når forskningen skolans ledare 2017-05-18 Sedan förra våren har Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet ordnat konferenser på olika teman där forskare och yrkesverksamma möts och utbyter erfarenheter kring frågor som båda grupper är intresserade av.
Lärarprogram

Program och kurser

Till utbildningskatalogen

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube