Om oss

Foto: Bengt Ekberg/Azote

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Stockholms universitets Östersjöcentrum är en länk mellan forskning och förvaltning. En unik kombination av experter och kommunikatörer som i samverkan med andra marina forskare ska öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen. Vi syntetiserar och förmedlar forskningens resultat till rätt plats i samhället.

Synliggör hela universitetets marina verksamhet

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polarområdena. Forskningen bidrar i sin tur till universitetets breda utbud av marina kurser och utbildningar.

Vårt uppdrag

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Vi erbjuder även attraktiv infrastruktur för forskning och utbildning, såsom fartyg och fältstationen Askölaboratoriet.

Stockholms universitets Östersjöcentrum ska:

  • utföra angelägen forskning och miljöanalys till stöd för förvaltningen
  • samla användbar kunskap och kommunicera den till rätt plats i samhället
  • tillhandahålla attraktiv infrastruktur för marin forskning och utbildning
     

Senaste nyheterna

  • Östersjöfestivalen: Varför stoppar vi inte algblomningarna? 2017-08-17 En paneldebatt om snabba lösningar på övergödningen under årets Östersjöfestival. Med Tina Elfwing, Östersjöcentrums föreståndare och Sven Blomqvist från Stockholms universitet.
  • Gratis affisch, Östersjöns arter och miljöer 2017-07-21 Beställ en dekorativ affisch med ett smakprov från både sajten havet.nu/livet och den tryckta boken Växter och djur i Östersjön.
  • Rovfisk ger friska vikar 2017-07-19 En ny studie visar att stora rovfiskar är viktiga för ekosystemens funktion och att man kan motverka övergödningsproblem genom att stärka bestånden av rovfisk.
  • Hur många kalorier förbrukar Östersjön? 2017-07-17 Varje år tillbringar grundkursen i marinbiologi över en månad i fält för att studera det marina livet vid Sveriges väst- och ostkust. Vid skrivandets stund har kursdeltagarna just kommit hem från tio dagar på Askö, ca 10 mil söder om Stockholm.
  • Elec­tra vis­its the Finnish ar­chipelago 2017-07-11 In the last days of May, a research crew from Stockholm University set off with R/V Electra for a week of sampling in the archipelago outside Hanko, Finland. At the Finnish research station Tvärminne, colleagues within the Baltic Bridge project met up and joined this first proper Baltic Bridge cruise.

Kommande evenemang

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Kontakta ledningsgruppen:

Östersjöcentrums verksamhet

Få Östersjöcentrums nyhetsbrev

Miljöwebben

Miljöarbetet på Stockholms universitet är beroende av att medarbetare är delaktiga. Detta för att vi ska nå våra miljömål och därigenom minska påverkan på miljön.