Vilket ansvar har journalistiken för att förmedla en korrekt bild av miljöriskerna i Östersjön? Hur påverkar mediekrisen politikernas möjligheter att fatta kloka beslut om en hållbar framtid? Ska universiteten axla en större roll i att kommunicera havsforskningen till beslutsfattare och allmänhet.

Deltagare från Stockholms universitet: Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, Tina Elfwing och Henrik Hamrén från Östersjöcentrum.

Arrangörer: Initiativet Hållbara Hav, ACES vid Stockholms universitet, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, MistraPharma, Kemikalieinspektionen, Trossa AB