PRIM-gruppen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PRIM-gruppen
Gilla matematik

Seminarium Bedömningsstöd ”Gilla matematik”

Välkommen på öppet seminarium kring Skolverkets material Bedömningsstöd ”Gilla matematik” för grundsärskolan årskurs 1-6

Bedanv

Förmågorna i höstens kursprov i matematik 1

Till hösten 2016 gör vi en förändring av hur förmågorna markeras i kursproven för matematik 1.

Rapporter, Ämnesprovet i matematik, åk 3, 6 och 9 2016

I rapporterna redovisas resultat från lärarnas svar på en enkät och elevernas resultat från ämnesprovet.

Lärarenkäten 2016

Nu finns svarsfördelningen i procent för några av frågorna i årets lärarenkät sammanställda.

Undervisar du matematik 1 eller 2?

Vi behöver hjälp av dig som undervisar matematik 1 eller 2 för att pröva ut uppgifter till nationella prov.

UiM

UiM står för Utvärdering i Matematik

Utvärderingen genomförs i årskurs 2, 5 och 8. Den fokuserar elevernas grundläggande kunskaper och tar sin utgångspunkt i kunskapskravet för lägsta godtagbara kunskaper i årskurs 3, 6 respektive 9.

Ny film!

I filmen, som finns på Skolverkets hemsida, får du en introduktion till "Bedömningsstöd i taluppfattning årskurs 1-3". Du får även träffa två lärare som använt materialet med sina elever.

Undervisar du matematik 1a eller 2a?

Vi behöver hjälp av dig som undervisar matematik 1a eller 2a för att pröva ut uppgifter till ett kompletterande bedömningsstöd.

Med fokus på matematik - ny rapport

Vad säger internationella studier om den svenska skolan? Är det överhuvudtaget möjligt att använda internationella studier som ett mått på svenska elevers kunskaper?

Madid6_75

Ny rapport!

I rapportserien Matematikdidaktiska texter – beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund har ytterligare en publikation kommit.

Bed75

Bedömning för lärande i matematik

PRIM-gruppen har på uppdrag av Skolverket tagit fram ett nytt material som stöd för bedömning i ämnet matematik, årskurs 1-9.

MiMa

MiMa – Min egen Matematik

MiMas syfte är att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande och sitt matematiska kunnande och öka sitt intresse för matematik.