PRIM-gruppen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PRIM-gruppen
Madid6_75

Ny rapport!

I rapportserien Matematikdidaktiska texter – beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund har ytterligare en publikation kommit.

Rapporter, Ämnesprovet i matematik, åk 3 och 9 2014

I rapporterna redovisas resultat från lärarnas svar på en enkät och elevernas resultat från ämnesprovet.

Äp6_2014

Rapport, Ämnesprovet i matematik, åk 6 2014

I denna rapport redovisas resultat från lärarnas svar på en enkät och elevernas resultat från ämnesprovet.

Gustav Fridolin

Ma/Nv-Biennette, utbildningsministern öppningstalar

Utbildningsminister Gustav Fridolin kommer att hålla öppningsanförandet på Ma/Nv-biennette. Kom och lyssna på hans visioner om framtidens skola och ta del av en fullmatad konferens för lärare. Konferensen hålls den 31 januari 2015 på Stockholms universitet, Frescati.

Bed75

Bedömning för lärande i matematik

PRIM-gruppen har på uppdrag av Skolverket tagit fram ett nytt material som stöd för bedömning i ämnet matematik, årskurs 1-9.

Vad säger PISA-resultaten?

Onsdagen den 11 december presenterade PISA-forskarna sin bild av undersökningen.

UiM

UiM står för Utvärdering i Matematik

Utvärderingen genomförs i årskurs 2, 5 och 8. Den fokuserar elevernas grundläggande kunskaper och tar sin utgångspunkt i kunskapskravet för lägsta godtagbara kunskaper i årskurs 3, 6 respektive 9.

MiMa

MiMa – Min egen Matematik

MiMas syfte är att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande och sitt matematiska kunnande och öka sitt intresse för matematik.