PRIM-gruppen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PRIM-gruppen

Rapport, Kursprovet i matematik 1, VT14

I denna rapport presenteras en sammanställning över resultaten från kursprov 1a, 1b och 1c som gavs våren 2014. Det huvudsakliga syftet med rapporten är att redovisa och diskutera resultat från genomförandet av de aktuella proven.

Madid6_75

Ny rapport!

I rapportserien Matematikdidaktiska texter – beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund har ytterligare en publikation kommit.

Rapporter, Ämnesprovet i matematik, åk 3 och 9 2014

I rapporterna redovisas resultat från lärarnas svar på en enkät och elevernas resultat från ämnesprovet.

Äp6_2014

Rapport, Ämnesprovet i matematik, åk 6 2014

I denna rapport redovisas resultat från lärarnas svar på en enkät och elevernas resultat från ämnesprovet.

Bed75

Bedömning för lärande i matematik

PRIM-gruppen har på uppdrag av Skolverket tagit fram ett nytt material som stöd för bedömning i ämnet matematik, årskurs 1-9.

Vad säger PISA-resultaten?

Onsdagen den 11 december presenterade PISA-forskarna sin bild av undersökningen.

UiM

UiM står för Utvärdering i Matematik

Utvärderingen genomförs i årskurs 2, 5 och 8. Den fokuserar elevernas grundläggande kunskaper och tar sin utgångspunkt i kunskapskravet för lägsta godtagbara kunskaper i årskurs 3, 6 respektive 9.

MiMa

MiMa – Min egen Matematik

MiMas syfte är att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande och sitt matematiska kunnande och öka sitt intresse för matematik.