PRIM-gruppen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PRIM-gruppen
Madid5_Puff

Ny rapport!

I rapportserien Matematikdidaktiska texter – beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund har ytterligare en publikation kommit.

PRIMgruppen_biennalen2014

PRIM-gruppen på Matematikbiennalen

Tack alla ni som besökte vår monter eller deltog i någon av våra föreläsningar under Matematikbiennalen.

Bed75

Bedömning för lärande i matematik

PRIM-gruppen har på uppdrag av Skolverket tagit fram ett nytt material som stöd för bedömning i ämnet matematik, årskurs 1-9.

Vad säger PISA-resultaten?

Onsdagen den 11 december presenterade PISA-forskarna sin bild av undersökningen.

UiM

UiM står för Utvärdering i Matematik

Utvärderingen genomförs i årskurs 2, 5 och 8. Den fokuserar elevernas grundläggande kunskaper och tar sin utgångspunkt i kunskapskravet för lägsta godtagbara kunskaper i årskurs 3, 6 respektive 9.

MiMa

MiMa – Min egen Matematik

MiMas syfte är att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande och sitt matematiska kunnande och öka sitt intresse för matematik.