Profiles

Moa

Moa Gärdenfors

Forskningsassistent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post moa.gardenfors@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 311
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

  • Forskningsassistent
  • Magisterstudent i dövas och hörselskadades tvåspråkighet

Jag heter Moa Gärdenfors, är 25 år gammal och jobbar som forskningsassistent i två olika projekt. Jag har en filosofie kandidatexamen i dövas och hörselskadades tvåspråkighet vid Uppsala universitet. Våren 2016 skrev jag min magisteruppsats om stavningen hos döva och hörselskadade elever i årskurs 4–5. För närvarande är jag en magisterstudent vid Stockholms universitet och tar min magisterexamen våren 2017 och då kommer jag även skriva en projektuppsats i svenskt teckenspråk.

Projektmedarbetare vid

  • Tvåspråkighetsprojektet (Svenska som andraspråk för döva)

Insamling av elevmaterial samt analysarbete

Syntaktisk annotering av den svenska teckenspråkskorpusen

Utbildning

VT 2017: Filosofie magisterexamen i dövas och hörselskadades tvåspråkighet på Stockholms universitet

HT 2015: Filosofie kandidatexamen i dövas och hörselskadades tvåspråkighet vid institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet.

2013-2014: Utbytesstudent på Ohlone College utanför San Francisco, USA

2008-2011: Naturvetenskapliga programmet på Risbergska skolan i Örebro

Språkfärdigheter

  • Svenska
  • Svenskt teckenspråk
  • Engelska
  • Amerikanskt teckenspråk

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Carl Börstell (et al.). Proceedings of the 7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages, 19-24

    This paper describes on-going work on extending the annotation of the Swedish Sign Language Corpus (SSLC) with a level of syntactic structure. The basic annotation of SSLC in ELAN consists of six tiers: four for sign glosses (two tiers for each signer; one for each of a signer’s hands), and two for written Swedish translations (one for each signer). In an additional step by Östling et al. (2015), all ¨ glosses of the corpus have been further annotated for parts of speech. Building on the previous steps, we are now developing annotation of clause structure for the corpus, based on meaning and form. We define a clause as a unit in which a predicate asserts something about one or more elements (the arguments). The predicate can be a (possibly serial) verbal or nominal. In addition to predicates and their arguments, criteria for delineating clauses include non-manual features such as body posture, head movement and eye gaze. The goal of this work is to arrive at two additional annotation tier types in the SSLC: one in which the sign language texts are segmented into clauses, and the other in which the individual signs are annotated for their argument types.

Visa alla publikationer av Moa Gärdenfors vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 16 maj 2017

Bokmärk och dela Tipsa