Profiles

Natasha

Natalia Ringblom

Fil.dr, lärare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 34 13
E-post natasha.ringblom@slav.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt namn är Natasha Ringblom, jag är lärare och filosofiedoktor i Slaviska språk. Jag har lärarexamen samt lång erfarenhet av undervisning i svenska, ryska och engelska på alla nivåer. Min främsta merit i livet är dock att jag är mamma till tre svensk-ryska tvåspråkiga flickor – Victoria, Susie och Julia – och det är tack vare dem som jag har hittat mitt största forskningsintresse: tvåspråkig utveckling (bilingual development).

Forskning

Mina forskningsintressen är 

Språkutveckling och språkinlärning, språkkontakt, tvåspråkighet, ryska språket i Sverige, språklig socialisation i rysk-svenska familjer, language attrition, language impairment

Senast uppdaterad: 3 februari 2017

Bokmärk och dela Tipsa