• Resultat 1 - 5 av 25 för universitetsbibliotek
 • Hjörne, E., & Säljö, R. (2008). Att platsa i en skola för alla: Elevhälsa ...
  Bunar, N. (2010). Nyanlända och lärande. En forskningsöversikt om nyanlända
  elever i den svenska skolan. Stockholm: Vetenskapsrådet. (127 s). Helldin, R. (
  2007). Klass, kultur och inkludering: En pedagogisk brännpunkt för framtidens
  specialpedagogiska forskning [Elektronisk version. Stockholms
  universitetsbibliotek].
  www.specped.su.se, application/msword
 • 1(4) 1 Disputation vid Naturvetenskapliga fakulteten Reglering i ...
  genom institutionens försorg sändas till varje institution vid svensk högskola/
  universitet inom vars verksamhetsområde ämnet för avhandlingen faller,. genom
  universitetsbibliotekets försorg sändas till svenska universitetsbibliotek och till de
  nordiska nationalbiblioteken,. genom doktorandens försorg delges handledarna,
   ...
  www.science.su.se, application/msword
 • Interna ramavtal och service - Stockholm
  Tfn 16 35 45. E-post. Böcker, litteratur. Stockholms universitetsbibliotek. Leif
  Friberg Tfn 16 25 21. E-post. Datordrift och driftsavtal. Avdelningen för IT och
  media. Helpdesk. Tfn 16 19 99 E-post. Datorer och tillbehör. Avdelningen för IT
  och media. Stockholms universitets produktwebb. Datorsalar Avdelningen för IT
  och media
  www.su.se, application/msword
 • Atkomst till E-tidskrifter utanför Campus.doc
  Lägg gärna till den i din verktygsrad för bokmärken i webbläsaren. Om du hellre
  vill lägga till bokmärket manuellt skall du skriva in följande adress: javascript:void
  (location.href='https://ezp.sub.su.se/login?url='+location.href) När du har gjort det,
  kan du enkelt kontrollera om Stockholms universitetsbibliotek har tillgång till en ...
  www.organ.su.se, application/msword
 • Kurslitteratur - Stockholm
  Luleå: Luleå universitetsbibliotek. (161 s). Jönsson, K. (2007). Litteraturarbetets
  möjligheter - En studie av barns läsning i årskurs F-3. Malmö: Malmö högskola. (
  253 s). Norén, E. (2010). Flerspråkiga matematikklassrum. Diskurser i
  grundskolans matematikundervisning. Stockholm: Departure of Mathematics and
  Science ...
  www.mnd.su.se, application/msword