• Resultat 6 - 10 av 16800 för distans
 • Livets utveckling – distans
  Orienteringskurs/distans – 7.5 hp, Kurskod GG1009 Undervisningsspråk:
  Svenska – Flytande kursstart! Du börjar när Du vill och slutför i Din egen takt. Till
  kursmaterialet: kursupplägg. Kursen är en orienteringskurs om djur och
  växtvärldens utveckling. Den är tänkt för Dig som vill ha kunskap om hur vår
  organismvärld har ...
  www.geo.su.se
 • Tentamen på distans - Matematiska institutionen
  Den vaktande institutionen måste acceptera att ta emot din tentamina per e-post,
  vi har ingen möjlighet att skicka med post. Vidare är tentamina på distans inte
  något som Stockholms universitet arrangerar åt studenter, och andra universitet
  eller högskolor har inte heller skyldighet att ordna en tentavakt till våra studenter.
  www.math.su.se
 • Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp
  Studieform Distans via Internet. Undervisningsspråk Engelska. Urval: Betyg 67%,
  högskoleprov 33%. (Fr.o.m. ht12). Startperiod: Period 1 - startar under första
  halvan av terminen. Ort: Stockholm. Antal obligatoriska fysiska sammankomster:
  3. Ytterligare information om utbildningen: http://www.geo.su.se. Övrig
  information: ...
  sisu.it.su.se
 • Arbetslivsinriktad språkundervisning, 7,5 hp (distans läsår 2017/18 ...
  Arbetslivsinriktad språkundervisning, 7,5 hp (distans läsår 2017/18). I kursen
  behandlas muntlig och skriftlig kommunikation i arbetslivet utifrån aktuell
  forskning. Kursen ger verktyg för och träning i att utforma arbetslivsrelevant
  undervisning och undervisningsmaterial för att ge studerande inom svenska som
  andraspråk/sfi ...
  www.su.se
 • Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, distanskurs - Institutionen för ...
  Tellus I - Naturgeografi, 15 hp är en grundkurs som ges helt på distans. Du får
  lära dig om hydrologi, jordskred, floder och översvämningar, hav, kustlinjer,
  grundvatten, atmosfär och klimat, arida områden, geomorfologi, kvartärgeologi
  och globala förändringar. Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i
  geovetenskap, ...
  www.natgeo.su.se