Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP)
 IVIP: Catrin Norrby, Camilla Wide, Jenny Nilsson, Jan Lindström
Logo © IVIP

Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP)

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska är ett forskningsprogram i samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.

 IVIP Presentation (478 Kb)

 IVIP Programbeskrivning (250 Kb)

Om IVIP

Nya publikationer/New publications

  • Flera av publikationerna finns att ladda ned som fulltextfiler.
  • Many of the publications are open access and available for download.

Logo © IVIP

IVIP på Bokmässan 2017: Samma språk i olika kulturer – några vetenskapliga rön

Samtal är präglade av kulturella mönster, men gäller det även om språket är detsamma? Inga-Lill Grahn (ISOF), Catrin Norrby (Stockholms universitet) och Camilla Wide (Åbo universitet), IVIP, medverkar fredag 29 september i Institutet för språk och folkminnens (ISOF) program på Bokmässan i Göteborg.

Omslag /cover Imperative Turns at Talk slsi30

Ny artikel/New article IVIP. Imperatives in Swedish medical consultations

This chapter investigates the use of imperative-formatted directives in Swedish medical consultations. The specific focus of the chapter is the division of labor between straight, non-modulated imperative turns and imperative turns which are modulated with a discourse particle or some other verbal mitigating device.

Transkription av samtal

Hej, hallå, goddag eller tjenare?

Vilka ord använder vi när vi hälsar på varandra på svenska i Sverige och i Finland? Och vilka skillnader och likheter finns det mellan sverigefinska och finlandssvenska? Det undersöker språkforskare just nu i ett forskningsprogram där Stockholms universitet samarbetar med universiteten i Helsingfors och Åbo samt med Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.

Två personer som betalar  i en kassa. Foto: Syda Productions, MostPhotos

"Hej" är vanligaste sättet att hälsa

"Hej" är svenskans vanligaste hälsningsfras. I sverigesvenskan är även "tjena" ganska vanligt. I finlandssvenskan är det i stället "goddag" som sticker ut.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Professor och IVIP:s programledare

Catrin Norrby, Stockholms universitet

Jan Lindström

Professor och forskare inom IVIP

Jan Lindström, Helsingfors universitet

Camilla Wide

Professor och forskare inom IVIP

Camilla Wide, Åbo universitet

Jenny Nilsson

Docent och forskare inom IVIP

Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg

IVIP loggor samarbetspartner