Blåsjö, Mona

Mona Blåsjö

Docent, fil. dr och universitetslektor, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Skrivforskning, literacy/skriftbruksforskning, sociosemiotik, textanalys, sociokulturell teori, verksamhetsteori, dialogism, etnografisk/praxisorienterad forskning.

Mona Blåsjö. Foto: Elsa Adrielsson Helin

Samverkanskoordinator vid språksektionen

Tanken med de lokala samverkanskoordinatorerna är att de jobbar på institutionerna, närmare forskare, lärare och studenter. Det blir därför lättare för dem att se, fånga upp och stödja konkreta samverkansprojekt.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Docent, fil. dr och universitetslektor

Mona Blåsjö

Mona Blåsjö. Adam Strömdahl Östberg

Rum: D 536
Telefon: 08-674 71 86
Fax: 08-15 85 33
E-post: mona.blasjo@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/blasjo_mona

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.