Stipendier

Universitetets stipendier

Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Här hittar du information om de stipendier som är aktuella för ansökan.
Stipendier från olika donationsfonder utlyses i mitten av mars varje år, resebidrag från Wallenbergs Stiftelse i slutet av augusti och resestipendier från Liljevalchs/  Augustinssons stipendiefonder i slutet av januari. Länk till ansökningsformulär läggs ut i samband med utlysning.
För mer information se länkar till vänster.

Allmän rådgivning/information i olika stipendiefrågor kan inte erbjudas.

Universitetets stipendier aktuella för ansökan

Ingenjören C M Lericis stipendium 2017-2018. Sista ansökningsdag 17 mars 2017.

Stipendium för att fullfölja studier under en tids vistelse i Italien. Avser studier med konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning.

Information om vissa externa stipendier

Annonser om aktuella utlysningar från olika stiftelser, fonder och
andra organisationer.

Kontakt

Frågor om universitetets stipendier

E-post: stipendier@su.se