Stipendier

Universitetets stipendier

Här hittar du information om universitets stipendier som är aktuella för ansökan. Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Stipendier från olika donationsfonder utlyses i mitten av mars varje år, resebidrag från Wallenbergs Stiftelse i slutet av augusti och resestipendier från Liljevalchs/Augustinssons stipendiefonder i slutet av januari.
För mer information se länkar till vänster.

Annonser om utlysningar för vissa externa stipendier samt länkar till ytterligare stipendieinformation se nedan. Allmnän rådgivning/information kan inte erbjudas.

Universitetets stipendier som är aktuella för ansökan

För närvarande är inga av universitetets stipendier aktuella för ansökan.

Resestipendier från Liljevalchs/Augustinssons stipendiefonder utlyses
i slutet av januari 2015.

Information om vissa externa stipendier

Annonser om aktuella utlysningar från olika stiftelser, fonder och
andra organisationer.

Kontakt

Frågor om universitetets stipendier

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B

E-post: stipendier@su.se