Stipendier

Universitetets stipendier

Här hittar du information om universitets stipendier som är aktuella för ansökan. Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Stipendier från olika donationsfonder utlyses i mitten av mars varje år, resebidrag från Wallenbergs Stiftelse i slutet av augusti och resestipendier från Liljevalchs/Augustinssons stipendiefonder i slutet av januari.
För mer information se länkar till vänster.

Annonser om utlysningar för vissa externa stipendier samt länkar till ytterligare stipendieinformation se nedan. Allmnän rådgivning/information kan inte erbjudas.

Universitetets stipendier som är aktuella för ansökan


Stipendium ur stiftelsen Gustav Björklunds minne till forskarstuderande och disputerade forskare inom filosofi och sociologi.
Mer information och ansökningsblankett

Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsens stipendier

Mer information och ansökningsblankett

Information om vissa externa stipendier

Annonser om aktuella utlysningar från olika stiftelser, fonder och andra organisationer.

Kontakt

Frågor om universitetets stipendier

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B

E-post: stipendier@su.se