Stipendier

Universitetets stipendier

Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Här hittar du information om de stipendier som är aktuella för ansökan.
Stipendier från olika donationsfonder utlyses i mitten av mars varje år, resebidrag från Wallenbergs Stiftelse i slutet av augusti och resestipendier från Liljevalchs/  Augustinssons stipendiefonder i slutet av januari. Länk till ansökningsformulär läggs ut i samband med utlysning.

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse

Stiftelsen utlyser en gång per år 2-åriga stipendier till kvinnliga doktorander och filosofie doktorer vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet.

Stipendier ur Folkskoleseminariets minnesfond 2017/18

Stipendiet kan sökas både av enskilda studenter på lärarutbildningen och av studentkår/studentförening vid Stockholms universitet.

Kontakt

Frågor om universitetets stipendier

Allmän rådgivning/information i olika stipendiefrågor kan inte erbjudas.

E-post: stipendier@su.se

Puff med texten Stipendielänkar