Stipendier

Universitetets stipendier


Här hittar du information om universitets stipendier som är aktuella för ansökan. Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Stipendier från olika donationsfonder utlyses i mitten av mars varje år, resebidrag från Wallenbergs Stiftelse i slutet av augusti och resestipendier från Liljevalchs/Augustinssons stipendiefonder i slutet av januari.
För mer information se länkar till vänster.

Annonser om utlysningar för vissa externa stipendier samt länkar till ytterligare stipendieinformation se nedan. Allmnän rådgivning/information kan inte erbjudas.

Aktuell för ansökan
Resebidrag ur jubileumsfonden K A Wallenbergs stiftelse/Travel grant from the Jubilee donation, K & A Wallenberg Foundation

Mer information och ansökningsblankett/Application form

Information om vissa externa stipendier

Annonser om aktuella utlysningar från olika stiftelser, fonder och andra organisationer.

Kontakt

Frågor om universitetets stipendier

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B

E-post: stipendier@su.se