Stipendier

Universitetets stipendier

Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Här hittar du information om de stipendier som är aktuella för ansökan.
Stipendier från olika donationsfonder utlyses i mitten av mars varje år, resebidrag från Wallenbergs Stiftelse i slutet av augusti och resestipendier från Liljevalchs/  Augustinssons stipendiefonder i slutet av januari. Länk till ansökningsformulär läggs ut i samband med utlysning.
För mer information se länkar till vänster.

Allmän rådgivning/information i olika stipendiefrågor kan inte erbjudas.

Universitetets stipendier som är aktuella för ansökan

Resestipendier för forskarstuderande vid den naturvetenskapliga fakulteten.
Sista dag för ansökan 15 februari

Mer information och länk till webbansökan

Travel grants for PhD students of the Faculty of Science.
Application deadline 15 February.

Link to more information and application online

Information om vissa externa stipendier

Annonser om aktuella utlysningar från olika stiftelser, fonder och
andra organisationer.

Kontakt

Frågor om universitetets stipendier

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B

E-post: stipendier@su.se