Schweiziska Prix Nexans till Klara Skogmyr Marian för forskning om andraspråksinlärning

Klara Skogmyr Marian har tilldelats det schweiziska priset Prix Nexans 2022, som belönar personer inom vetenskapen vars begåvning och talanger är särskilt anmärkningsvärda. Klara Skogmyr Marian har doktorerat i språkvetenskap och forskar om andraspråksinlärning vid Stockholms universitet och vid Universitetet i Neuchâtel i Schweiz.

Klara Skogmyr Marian. Foto: privat
Klara Skogmyr Marian. Foto: privat

Priset, kallat Prix Nexans, delas sedan 1979 ut av företaget Nexans Switzerlands kulturfond för att fira hundraårsminnet av elkabelindustrins tillkomst i Cortaillod i kantonen Neuchâtel i Schweiz. Priset och prissumman om CHF 10 000 delas ut varje år för att ”belöna en exceptionell karriär” för en eller två unga forskare från universitetet i Neuchâtel som har doktorerat eller är på väg att disputera. Klara Skogmyr Marian delar priset och prissumman med Vincent Grandjean.

för hennes akademiska karriärs rika och internationella karaktär och för hennes mänskliga och pedagogiska kvaliteter

Juryns motivering: "För originaliteten och kvaliteten i Klara Skogmyr Marians forskning om inlärningen av interaktionell kompetens i ett andraspråk, för hennes akademiska karriärs rika och internationella karaktär och för hennes mänskliga och pedagogiska kvaliteter. Detta pris belönar personer inom vetenskapen vars begåvning och talanger är särskilt anmärkningsvärda.”

 

Klara forskar om utvecklingen av interaktionell kompetens i franska som andraspråk

Bokomslag The Development of L2 Interactional Competence

Inom ramen för sin avhandling och postdok har Klara Skogmyr Marian genomfört unik longitudinell samtalsanalytisk forskning om utvecklingen av interaktionell kompetens i franska som andraspråk. Interaktionell kompetens handlar om talares kommunikativa färdigheter i social interaktion, om förmågan att utföra sociala handlingar (såsom att inleda en personlig berättelse, formulera medhåll, uttrycka oenighet, osv.) på ett sätt som är anpassat till mottagaren och situationen. Att utveckla interaktionell kompetens i ett andraspråk är svårt och tar ofta lång tid då det inte bara räcker att tillägna sig språkliga resurser (grammatiska regler, vokabulär, osv.) på andraspråket utan man också måste lära sig att använda dessa resurser på rätt sätt.

Monografi som baserar sig på Klara Skogmyr Marians avhandling:

The Development of L2 Interactional Competence. A Multimodal Study of Complaining in French Interactions (Routledge förlag)

Grattis Klara till det prestigefyllda priset!

– Tack! Jag känner mig väldigt glad och hedrad över att ta emot priset. Min doktorand- och postdoktid i Neuchâtel var otroligt givande men också utmanande på många sätt och det är roligt att se att det hårda arbete jag lagt ner de senaste åren uppmärksammas.

Vad tänker du använda prissumman till?

– Det har jag inte riktigt hunnit fundera på, men något forskningsrelaterat blir det säkert. Kanske en skriv-retreat på någon trevlig plats!

Vad kommer du att forska om framöver?

– Jag tänker inte överge forskningen om franska som andraspråk på en gång. Just nu forskar jag främst om hur andraspråksinlärare tillägnar sig språkliga konstruktioner (både formelstrukturer och mer öppna grammatiska konstruktioner) som är typiska för talat språk men som sällan inkluderas i formell språkundervisning. Min förhoppning är dock att så småningom rikta in mig mer på svenska som andraspråk. Det finns mycket att undersöka vad gäller frågan om hur andraspråksinlärare i svenska utvecklar sin interaktionella kompetens.

Läs mer i pressmeddelande (på franska): Communiqué. La linguistique et la philosophie primées par le Prix Nexans 2022

Klara Skogmyr Marian, Stockholms universitet

Klara Skogmyr Marian, Universitetet i Neuchâtel