Språkbegåvning är en naturlig fallenhet

Vissa besitter en särskild förmåga att lära sig språk, visar studier. Den verkar korrelera med intelligens – men bara delvis. Språkbegåvning är en naturlig fallenhet, enligt Niclas Abrahamsson, forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.

I en artikel i Svenska Dagbladet. svd.se, lyfts olika vinklar på vad språkbegåvning är – om att testa språkförmåga, att motivation spelar in för att vilja lära sig ett språk, att hur intelligent inlärararen är påverkar liksom hjärnans arbetsminne, samt arv och miljö.

Språkbegåvning är en naturlig fallenhet – erfarenhet av språkinlärning ger dig snarare en språkmedvetenhet

Niclas Abrahamsson. Foto: Anna Persson
Niclas Abrahamsson. Foto: Anna Persson

Just arv och miljö spelar in, enligt Niclas Abrahamsson – språkbegåvning är en naturlig fallenhet, medan erfarenhet av språkinlärning snarare ger dig en språkmedvetenhet.

Läs hela artikeln av Maria Jelmini, svd.se. Det krävs troligen en prenumeration för att kunna läsa den.

Faktorn som avgör hur snabbt du lär dig språk

Niclas Abrahamsson