Språkforskare om L-förslaget: Bidrar till stigmatisering av utsatta grupper

Liberalerna föreslår obligatorisk språkbedömning för tvååringar som inte är inskrivna på förskolan. Bedöms de ligga efter i svenska ska de omfattas av förskoleplikt och sättas på språkförskola. Om föräldrar ändå inte lämnar sina barn på förskolan ska de kunna orosanmälas. Språkforskaren Niclas Abrahamsson kritiserar utspelet för att peka ut redan utsatta grupper – och för att det saknar vetenskaplig grund.

I augusti presenterade Liberalerna en rad förslag, där ett av dem var att det ska bli obligatoriskt för tvååringar som inte är inskrivna på förskolan att göra en språkbedömning hos BVC. Och de barn som bedöms ligga efter i svenska ska ha förskoleplikt och erbjudas plats på språkförskola.

– Det är en viktig del för att hålla ihop kunskapstrappan som börjar så tidigt och där språket är avgörande. Det är svårt att klara sig utan svenska i Sverige och man riskerar att hamna i värre utanförskap, sa Liberalernas partiledare Johan Pehrson under en pressträff.

Niclas Abrahamsson. Foto: Anna Persson
Niclas Abrahamsson. Foto: Anna Persson

Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, menar att grundfrågan om språkets betydelse inte är kontroversiell.

– Alla är överens om att barn tidigt behöver exponeras för svenska och att det är ett potentiellt problem att barn växer upp i områden där svenska sällan används. Forskning stöder att förskolan är bästa verktyget och att vi måste utnyttja den automatiska språkinlärningsförmåga som små barn har, säger Niclas Abrahamsson.

Det som Niclas Abrahamsson tycker skaver med Liberalernas förslag är att de blandar in socialtjänsten – att föräldrar som inte lämnar in sina barn till förskolan ska kunna orosanmälas och att det ytterst kan leda till att barnen omhändertas. Det är mycket allvarliga saker som ofta innebär en tragedi för de drabbade. Där ska inte bara svenskkunskaper räknas, menar han.

Läs hela artikeln av Olle Bergvall på Dagens ETC.se (2022-08-15). Prenumeration kan behövas för att kunna läsa den.

Forskare om L-förslaget: Bidrar till stigmatisering av utsatta grupper