Språkprofessor: Tar 7–15 år att nå hög svenskanivå

Allt högre krav ställs på invandrares svenskkunskaper – men att lära sig svenska är inget man gör i en handvändning. Det säger språkforskaren Niclas Abrahamsson som reder ut vilka faktorer som spelar in när man lär sig ett nytt språk. Artikel i Svenska Dagbladet.

Niclas Abrahamsson. Foto: Anna Persson
Niclas Abrahamsson. Foto: Anna Persson

Svaret på frågan ”har du ätit?” blir ”jag inte ätade frukost”. Är det en treåring som pratar? Nej, det är en 27-åring som tar sina första stapplande steg i svenska språket.

Barn som lär sig sitt modersmål och vuxna som lär sig ett andra språk gör ungefär samma misstag i början. De testar regler i det nya språket och övergeneraliserar exempelvis regelbunden preteritumböjning till att gälla även oregelbundna verb, som att säga ”ätade” i stället för ”åt”.

När en vuxen ska lära sig språk är det andra delar av hjärnan som tar vid.

För en treåring med svenska som modersmål tar det bara ett par år tills grammatiken sitter. Barnet klarar det galant oavsett social bakgrund och språkbegåvning. 27-åringen som just börjat lära sig svenska får kämpa betydligt längre.

Läs hela artikeln av Anna Asker på svd.se (2022-02-24). Prenumeration kan behövas för att kunna läsa den.

Språkprofessor: Tar 7–15 år att nå hög svenskanivå

Svenska Dagbladet, tema Nyckeln till svenska

Niclas Abrahamsson, professor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet