Seminarier VT 2014

Arrheniuslab Hus F

 
  Besöksadress:
 
Svante Arrhenius väg 20C

  Postadress:
  Stockholms Universitet
  Instititionen för Molekylär biovetenskap,
  Wenner-Grens Institut               
  Stockholms Universitet
  106 91 Stockholm
 
  Tel: 08-16 2000
  Fax: 08-15 9837
 
  Prefekt:
  Neus Visa  08-16 4111
  neus.visa@su.se

  Vice prefekt:
  Mattias Mannervik  08-16 1565
 
  Administrativ chef: 

  Madeleine Hellzén  08-16 3509
  madeleine.hellzen@su.se

Grund- och masterutbildning

All grundutbildning  och masterprogram organiseras och administreras av Biologisk grundutbildning (BIG). På BIGs webbsida kan du finna information om programmen och hur du ansöker. Studievägledare på BIG är Birgitta Åkerman, birgitta.akerman@su.se, telefon 08-16 4070.

Webbmail

Webbmail