Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekologi, miljö och botanik
botten

Risk för den marina miljön då förorenade sediment dumpas till havs

Stora mängder av ofta förorenade sediment fortsätter att dumpas i Östersjön – trots att det är förbjudet. En ny studie visar på inkonsekvens när undantag beviljas för dumpning och att praxis strider mot Sveriges miljömål.

Lena och Ellen

Tångbloggen passerar 30 000 besökare under 2021!

När Tångbloggen startades 2012 var professor Lena Kautsky, även kallad ”Tant Tång” tveksam över en sån modernitet. Idag har hon och Ellen Schagerström spridit bloggen till många av världens hörn och det vill vi på Institutionen för ekologi, miljö och botanik fira med ett blogginlägg om tångens under.

KH

Viktigt med ett landskapsperspektiv för att klimatanpassa skogens biologiska mångfald

Människor som arbetar med bevarande av biologisk mångfald i brukade skogslandskap behöver komplettera sin verktygslåda med verktyg för klimatanpassning. I en ny artikel i Conservation Biology presenterar vi (Kristoffer Hylander, Caroline Greiser, Ditte Christiansen och Irena Koelemeijer) en lista med verktyg för bevarande av biologisk mångfald i brukad skog i ett föränderligt klimat.

ES

Forskare startar podd om alger

Vad är skillnaden på alger och sjögräs? Hur fungerar mareld? Och vad är egentligen surt kärringhår? Det är frågor som algforskarna Ellen Schagerstöm och Angela Wulff ska reda ut i den nystartade Algpodden.

DÅ

Multifunktionella våtmarker: realistiskt mål eller orealistisk dröm

Samhället har insett att våtmarker är viktiga inte bara för de organismer som lever i dem utan också för oss människor. Därför arrangerade Bolincentret för klimatforskning, med Peter Hambäck, Jerker Järsjö och Gustaf Hugelius i spetsen, en våtmarkskonferens för att sammanföra forskare, myndigheter och rådgivare.

SLU fartyg

Kunskapsintensiv forskarvecka på SLU:s fartyg R/V Svea

Hur skiktar sig vattenmassan, hur påverkar fartygstrafik den naturliga hydrografin och hur påverkar trålning bottendjur och omsättning av näringsämnen? Den 24–30 oktober var det forskarvecka på R/V Svea. Tre forskningsteam från bland annat DEEP har samsats ombord under en innehållsrik expedition som pågått dygnet runt och där fartygets toppmoderna utrustning nyttjats maximalt.

lupiner

Nu ska lupinernas spridning stoppas

Få växter är så älskade och hatade som lupiner. Hela sommaren bildar de magnifika lila rabatter längs våra landsvägar samtidigt som de effektivt kväver andra växter. Kan forskarna tämja denna blomsterexplosion?

freeliving Åsa Austin

Hög mångfald av undervattensväxter ger höga naturvärden

Hög mångfald av undervattensväxter bidrar till höga naturvärden i Östersjöns skärgårdsvikar, medan övergödning minskar naturvärdena. Mångfalden gynnar bland annat gädd- och abborr-yngel samt vattenkvalitet. Det visar forskare från Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Groningens universitet i Nederländerna i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Ecosystems.

sand sea

Forntida klimatförändringar i Centralasien speglar extrem torka idag

En plötslig klimatförändring orsakade ekologisk kollaps i Centralasien för 34 miljoner år sedan. Öknen spred sig över låglandet och den biologiska mångfalden drabbades hårt, och nu riskerar samma sak att hända igen. Ett internationellt team, lett av forskare från universitetet i Amsterdam, Stockholms universitet och CNRS (Frankrike) visar detta i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

infobild corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Lingon

Oförberedda växter extra klimatkänsliga

En ny global studie visar att växters tolerans mot värme och kyla beror på vad deras förfäder utsatts för.

hoppkräfta pp

Hoppkräftan kan klara av en framtida uppvärmning i Östersjön

Hoppkräftan i Stockholms skärgård klarar 2 till 4 grader varmare vattentemperaturer än idag.

En bild på rapportens framsida

Östersjön göder Stockholms vatten

En ny analys från Stockholms universitet visar att en betydande andel av den övergödande fosforn i Stockholms skärgård numera kommer från öppna Östersjön. Det är viktig kunskap när åtgärder planeras.

Vårärt/Gullviva är en av de arter som undersökts i studien. Foto: Katarina Fast Ehrlén

Klimatförändringar inte enda hotet mot våra växter

Förändringar i jordbruk och skogsbruk liksom indirekta effekter av klimatförändringar, till exempel brandrisk, är också viktigt att ta hänsyn till.

Pieter Defrenne

Små skogar viktigare än tidigare trott

Små skogar i jordbruksmark har fler fördelar för människor per ytenhet jämfört med stora skogar enligt en ny studie. De små skogarna, ibland mindre än en fotbollsplan, kan lätt gå obemärkt förbi i jordbrukslandskapet. Ändå kan dessa små skogsrester lagra mer kol i marken, passa bättre för jakt och innehåller färre fästingar än stora.

Eken

Hjälp din klass att upptäcka eken: en värld i världen

En ek är en levande varelse. Men om du tittar riktigt noga upptäcker du att den också är hem för ett helt samhälle av små levande kryp. Forskare från SLU och Stockholms universitet har tillsammans med en naturpedagog tagit fram en film och ett häfte med övningar. Använd materialet för att ta med dig barnen in i denna förunderliga värld i världen.

Försök att etablera skugg-träd över en kaffeplantering för att få ett svalare mikroklimat.

Skogar skyddar djur och växter mot uppvärmning

Klimatuppvärmingens effekter buffras i skogar, eftersom grenverken kan värmeisolera. Resultaten bygger på en internationell studie med forskare från åtta universitet.

Saker folk säger till forskare

Videoklipp: ”Saker folk säger till forskare” - uppe i över 37 000 visningar

För att skapa förtroende för forskare och ge inblick i hur de bemöts, tog Institutionen för ekologi miljö och botanik (DEEP) initiativet till ett videoklipp som fått över 37 000 visningar.

Rockcress Most photos

Genen som kan hjälpa dränkta växter

Växter utsätts mer och mer för ett överskott av regn vid översvämningar i samband med klimatförändringarna. En ny studie från Stockholms universitet visar att det finns gener som involveras i att göra dem motståndskraftiga mot syrebristen de utsätts för.

Jan Kansanen

Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden

Det är inte främst fiskätande sälar som gör att bestånden av östersjötorsk, sill och skarpsill minskar. Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen, enligt en ny studie från Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP).

Ulrika Samnegård

Fler blommor runt äppelodlingarna kan ge högre skörd

Vill bönder ha större äppleskörd bör de satsa på att öka mängden blommor runt äppelodlingarna. En ny studie gjord av forskare från bland annat Stockholms universitet visar att fler pollinatörer, såsom bin och blomflugor, dras till odlingen då – och chansen till pollinering ökar. Studien visar även att det inte verkar finnas någon motsättning mellan hög produktion och hög biologisk mångfald.

Bottenväxt. Foto: Serena Donadi

Starkare tillsammans: akvatiska växter hjälper varandra att klara av stress

Att försöka behålla en hög täthet av akvatiska växter i grunda vikar kan motverka negativa effekter av övergödning och minskning av antalet rovfiskar. Det visar en ny studie - ett samarbete mellan SLU och Stockholms universitet.

Kjell Grip

Kjell Grip, 79, har tagit sin doktorsexamen!

Det är aldrig försent att ta doktorsexamen. Det är Kjell Grip på DEEP ett levande exempel på. Han har nämligen disputerat nu och avhandlingen visar bland annat att naturvården till havs i Sverige började långt senare än den på landsidan.

Fibbla och bastardvärmare.

Flyttfåglar, insekter och växter anpassar sig olika mycket till klimatförändringar

Ett varmare klimat har lett till att växters blomning och flyttfåglars ankomst sker tidigare på året än förut. Nu visar en global studie också att förändringen i tajmingen mellan växter och djur som är beroende av varandra går allt snabbare.

Matilda Arnell

Medborgarforskningsapp: Vilka fåglar äter vilka bär?

Vissa träd belönar fåglar med frukter för deras hjälp med att sprida frön. Doktoranden Matilda Arnell och hennes kollegor har släppt en app så att allmänheten kan rapportera sina observationer av vilken fågel som föredrar vilken trädsorts bär. Rapporter från allmänheten kommer ge en bättre bild av hela bärsäsongen under hösten i Sverige.

Sjögräsäng. Foto: Martin Dahl

Sjögräsängar på västkusten är ovanligt bra på att lagra koldioxid

Sjögräsängar med ålgräs i Bohuslän kan lagra uppemot femton gånger mer kol än ålgräsängar i andra hav i Europa. Det beror på att havsbottnarna som sjögräsängarna växer på består av finkornig sand, och att de är lagom porösa. Detta är ännu ett viktigt skäl att skydda sjögräsängar och deras ekosystem, som hotas av övergödning och överfiske.

Kallt mikroklimat. Caroline Greiser

Här kan växter gömma sig från ett varmare klimat i skogen

Global uppvärmning hotar växter anpassade till svalare temperaturer. Ett internationellt team med forskare från Stockholms universitet, Marseille och Helsingfors har tagit reda på var lokalt kallare platser i skogen finns, där dessa växter kanske kan överleva. Resultaten kan bidra till att förstå klimatförändringarnas effekter på skogens biologiska mångfald, och vad förändrat skogsbruk kan göra för att skydda den.

Caroline Greiser

Kan växter gömma sig från uppvärmningen?

Ett varmare klimat kommer att förändra växternas livsmiljö. Här får vi läsa mer om det och DEEP doktoranden Caroline Greisers forskning i "Extrakt", en tidning från forskningsrådet FORMAS.

Lab work at DEEP

Välkommen till vår institutionsblogg - DEEP Insights!

Vi skapar nu en blogg för att nå ut till så många som möjligt. Om du är nyfiken på vår senaste forskning och på hur livet som forskare ser ut – följ vår blogg ”DEEP insights”.