Forskning

Forskning

Institutionens verksamhet berör såväl terrestra som marina miljöer, både lokalt och globalt. Geografiskt är Östersjöområdet och tropikerna viktiga områden. Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom biodiversitet, ekologi, ekotoxikologi, evolution, växtfysiologi och växtsystematik. Inom dessa områden studeras processer och mönster från molekylär- till ekosystemnivå, och interaktioner inom och mellan arter samt med den omgivande miljön och samhället. Flera av våra forskningsinriktningar hör till dem som också identifierats som starka inom Stockholms universitetet (Klimat, Hav och Miljö) och den Naturvetenskapliga fakulteten (Artinteraktioner). En del av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och ansatsen är ofta bred, med en tvärvetenskaplig inriktning.

Kontakt

Prefekt
Kristoffer Hylander

Ställföreträdande prefekt
Clare Bradshaw