Stockholm university logo, link to start page

Alumni Talk: A lecture on sinology in working life

Lecture

Date: Monday 28 March 2022

Time: 14.00 – 16.00

Location: Zoom

Welcome to a Monday lecture by Nicklas Junker, alumni at Stockholm University.

Zoom Meeting ID: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/683 19171445

Alumniprat: Vad skall jag bli när jag blir stor? En föreläsning om sinologi i arbetslivet

Nicklas Junker, alumni vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier, berättar i denna föreläsning om hur man kan skapa arbetsmöjligheter efter studierna. Själv sinolog har han en bred erfarenhet av vad arbetsmarknaden kan erbjuda, och vad en sinolog kan erbjuda arbetsmarknaden.

Nicklas Junker har en masterexamen i Asiens språk och kulturer, inriktning kinesiska. Han intresserar sig främst för kinesiskspråkig litteratur, och i synnerhet litteratur från Hongkong. Han är verksam inom flera områden, bland annat som översättare, skribent och lärare vid Stockholms universitet. Han sitter också i redaktionsrådet för tidskriften Karavan.