Stockholm university logo, link to start page

Licentiatseminarium - Zahra Moradinour

Seminar

Date: Monday 23 May 2022

Time: 13.00 – 17.00

Location: Meddelas senare

Zahra Moradinour presenterar sin licentiatavhandling (språk engelska) med titeln ”The functional morphology of butterfly sensory systems” den 23 maj kl. 13:00.

Bedömargrupp: Karin Nordström från Flinders University, Australia samt Rike Stelkens och Mikael Carlsson från Zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

Välkomna!