Stockholm university logo, link to start page

Sara Planting-Bergloo

Publications

A selection from Stockholm University publication database

 • Challenging ‘the elephant in the room’: the becomings of pornography education in Swedish secondary school

  2022. Sara Planting-Bergloo, Auli Arvola Orlander. Sex Education

  Article

  This study was conducted among a group of Swedish teachers and a class of 14–15-year-old students and explored pornography education as part of secondary school sexuality education. Data were generated using mixed methods including teacher-researcher meetings, participant observation in class, student interviews, and teacher evaluation meetings, and were documented in the form of audio-recordings and notes. Donna Haraway’s work on string figuring was used to trace the threads constituting pornography education. A four-threaded string figure materialised how Swedish schools’ gender equality stance could provide a sound foundation for engaging with pornographic material. However, a gender-neutral approach to teaching frustrated these aims. The figure also foregrounded how normative societal debate makes it troublesome to acknowledge other than negative perspectives in teaching, problematised the engagement of students and a focus on pornography. Finally, the figure showed a discrepancy between the curriculum’s overall aim and the goals of subject-specific syllabi, making it troublesome to link the topic of pornography to specific school subjects. In summary, pornography education came into being as a complex figure in relation to adolescent sexuality and the school’s mission to provide a form of sexuality education that both problematises gendered sexual scripts and dominant norms with regards to pornography.

  Read more about Challenging ‘the elephant in the room’
 • Sexualitet och relationer

  2021. Simon Ceder (et al.).

  Book

  Kunskapsområdet sexualitet och relationer skapar engagemang, både i skolan och i samhället. Det är också ett område som ständigt är aktuellt – inte minst då både skola och lärarutbildningar har fått stärkta mål. Denna bok syftar till att stödja lärarna i detta uppdrag.

  Boken beskriver sexualitet och relationer i ett samhälleligt sammanhang och kunskapsområdets historiska utveckling fram till nutid. Dessutom diskuteras både skolövergripande och mer undervisningsnära aspekter samt hur sexualitet och relationer ingår i skolans värdegrunds- och kunskapsuppdrag. Med utgångspunkt i didaktiska frågor om vad, hur och varför undersöks hur kunskapsområdet kan behandlas i den praktiska undervisningen och hur utmaningar kan bemötas. Vidare betonas hur samarbete mellan lärare, elever, elevhälsa och skolledning kan bidra till ett produktivt utforskande av kunskapsområdet.

  Boken riktar sig främst till lärarstudenter men också till verksamma lärare och skolledare inom samtliga årskurser men med tyngdpunkt på grundskolans senare år

  Read more about Sexualitet och relationer

Show all publications by Sara Planting-Bergloo at Stockholm University