Profiles

Åsa Borin

Planeringschef

Visa sidan på svenska
Works at The Strategic Planning and Vice-Chancelor s Office
Telephone 08-16 29 06
Email asa.borin@su.se
Visiting address Bloms hus, Universitetsvägen 16
Room 306
Postal address Avdelningen för planering och ledningsstöd 106 91 Stockholm

Last updated: March 16, 2018

Bookmark and share Tell a friend