Profiles

Andrea Andrenucci

Studievägledare, Studierektor grundnivå och avancerad nivå

Visa sidan på svenska
Works at Department of Computer and Systems Sciences
Telephone 08-16 16 44
Email andrea@dsv.su.se
Visiting address Nodhuset, Borgarfjordsgatan 12
Postal address Institutionen för data- och systemvetenskap 164 07 Kista

Last updated: February 20, 2018

Bookmark and share Tell a friend