Profiles

Anna Nilsson

Adjunkt

Visa sidan på svenska
Works at Department of Mathematics and Science Education
Telephone 08-16 19 69
Email anna.nilsson@mnd.su.se
Visiting address Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Room E 261
Postal address Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: February 21, 2018

Bookmark and share Tell a friend