Profiles

Andreas Nordberg

Vikarierande universitetslektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies
Email andreas.nordberg@rel.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 E, plan 6
Room E 690
Postal address 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2016. Andreas Nordberg, Frederik Wallenstein. Transforming Warriors, 49-65
  • 2014. Andreas Nordberg. Den heliga platsen, 11-22
  • 2013. Andreas Nordberg.

    I boken diskuteras förhållandet mellan teori och empiri vid utforskandet av förkristen religion i Skandinavien samt hur dessa faktorer kan variera mellan olika discipliner. I centrum står frågorna om soldyrkan, anfäderskult och rituella skördebruk. Studien följer dessa frågors idéhistoria från mitten av 1800-talet till dagens forskningsläge. Det argumenteras för att andra delen av 1800-talet och första delen av 1900-talet var formativ för studiet av förkristen religion och att de landvinningar och misstag som gjordes då har stort inflytande på dagens forskning.

Show all publications by Andreas Nordberg at Stockholm University

Last updated: September 10, 2020

Bookmark and share Tell a friend