Profiles

Attila Szabo

Adjungerad lärare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Mathematics and Science Education
Email attila.szabo@mnd.su.se
Visiting address Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postal address Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: October 17, 2019

Bookmark and share Tell a friend