Profiles

Antonina Bakardijeva Engelbrekt

Antonina Bakardjieva Engelbrekt

Professor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Telephone 08-16 29 96
Email antonina.bakardjieva@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Room C 921
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

About me

Current position

Professor of European Law

Chair, Swedish Network for European Legal Studies

Research interests

My research is mainly within the area of European Economic Law and Governance with a focus on European and comparative market law, consumer law and intellectual property law. The research interest is directed towards processes of Europeanisation and globalisation and their influence on national law and legal institutions, as well as towards different legal systems' influence on each other ("legal transplants"). Other recurrent themes in my research concern the fluid borderline between private and public law and the complex relationship between substantive law, on the one hand, and procedural law and institutions, on the other. My teaching is within courses on EU Law, Comparative Law, Market Law, Intellectual Property Law and Law and Economics.

Academic degrees

Torsten and Ragnar Söderberg Professor of Legal Science (2015-2018)

Associate Professor (docent) of Private Law, Stockholm University, Faculty of Law (2004)

Doctor (LL.D.) of Private Law, Stockholm University, Faculty of  Law (2003)

LL.M. in Comparative, European and International Laws, European University Institute (EUI), Florence, with distinction (1993)

Master of Laws (LL.M.), Sofia University, Faculty of Law (1987)

Previous employments

Associate Professor of European Law, Stockholm University, Faculty of Law (2008)

Associate Professor of Law, Örebro University (2006-2008)

Doctoral Candidate and Teaching Assistant, Stockholm University, Faculty of Law (1996-2003)

Deputy Secretary, Committee on Legal Affairs and Human Rights, Parliamentary Assembly, Council of Europe, Strasbourg (1994-1995)

Visiting Scholar

Fernand Braudel Fellow, EUI Florence (2017-2018)

Visiting Professor, Chicago Kent College of Law (Spring 2014)

Visiting Professor, Bond University, Australia (March 2013)

Hauser Global Research Fellow, New York University School of Law (Fall 2010)

Jean Monnet Fellow and STINT fellow, EUI Florence (2005-2006)

Research Fellow, Max Planck Institute of Foreign and International Intellectual Property and Competition Law (MPI), Munich (Jan-Sept 1994; February-April 1999; March-June 2002)

Academic commissions of trust (selection)

Chair, Swedish Network for European Legal Studies (2011-)

Vice-Chair of the Research Committee, Faculty of Law, SU (2012-)

Member of the Review Panel  for Legal Science and Philosophy, the Swedish Academic Council (2009-2013)                     

Member of the Scientific Advisory Board, Munich Intellectual Property Law Centre (2012-)

Member of the Editorial Board, Scandinavian Studies in Law (2009-)

Member of the Editorial Board, Journal of Consumer Policy (2010-)

Member of the Board, Swedish Society for Comparative Law Research (2009-)

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2018. Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim.

    Hur påverkar och påverkas EU av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen? Att grundpelarna i den liberala världsordningen såsom vi känner den sedan slutet av andra världskriget utmanas av starka krafter både inom och utom EU:s gränser utgör en av unionens hittills mest komplexa utmaningar. Komplexiteten grundar sig inte minst i att EU som organisation på samma gång är ett resultat av denna världsordning och en garant för densamma. EU:s roll i en världsordning under omvandling ger upphov till en rad frågor: På vilket sätt påverkas EU:s förmåga att främja hållbar handel och upprätthålla internationell frihandel av att USA driver en mer protektionistisk handelspolitik? Vilket handlingsutrymme har EU att agera i världspolitiken om multilaterala organisationer och globala regler undermineras? Hur kan EU påverka det internationella klimatsamarbetet givet de globala maktförskjutningar som pågår? Hur påverkas EU och sammanhållningen mellan medlemsstaterna av utomeuropeisk migration? Vilken betydelse har Brexit för EU:s sammanhållning och framtida utveckling? Hur påverkas EU:s politik av att högerpopulistiska partier tar allt större plats i många medlemsländer och hur kan EU-rättens genomslag och efterlevnad säkras gentemot nationalistiska krafter?

  • 2017. Antonina Bakardjieva Engelbrekt. Marketing and Advertising Law in a Process of Harmonisation, 119-169
  • 2017. Antonina Bakardjieva Engelbrekt. Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016, 75-104
  • 2017. Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim.
  • 2016. Antonina Bakardjieva Engelbrekt. Liber Amicorum Jan Rosén, 57-95
Show all publications by Antonina Bakardjieva Engelbrekt at Stockholm University

Last updated: October 30, 2019

Bookmark and share Tell a friend