Profiles

Boel Westin, prefekt och professor i litteraturvetenskap

Boel Westin

Professor emeritus

Visa sidan på svenska
Works at Department of Culture and Aesthetics
Telephone 08-16 19 74
Email boel.westin@littvet.su.se
Postal address Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Last updated: October 3, 2018

Bookmark and share Tell a friend