Stockholm university logo, link to start page

Daniel Lövheim

About me

I am senior lecturer in history of education at the Department of Education. I am also assistant professor in history of ideas, Stockholm University. My research interests are cross-disciplinary and concerns the historical and sociological understanding of both education and science. Since 2019 I have been working on a project called Fostering scientific elites in the shadow of the cold war 1962-1985. The project is being financed by The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences. An article in History of Education on parts of the project can be found here

In 2021 I will start working on a project called The school student movement and school democracy: Collective formation processes, repertoires of contention and public response 1952-1989. The project is being financed by The Swedish Research Council 2021-2024.

Research projects

Publications

A selection from Stockholm University publication database

 • Utbildningsvetenskap

  2018. Anders Burman, Daniel Lövheim, Johanna Ringarp.

  Book (ed)

  Inom Vetenskapsrådet bildades 2001 Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) med uppdrag att stödja högkvalitativ forskning med relevans för skolans och förskolans utveckling. I det svenska forskarsamhället är utbildningsvetenskap idag ett etablerat vetenskapsområde. Även om dess institutionella historia är påfallande kort är denna bakgrund viktig för att förstå dagens diskussioner om pedagogik och utbildningsvetenskap.

  Hösten 2017 anordnade Samtidshistoriska institutet tillsammans med ämnet idéhistoria ett vittnesseminarium om utbildningsvetenskap i allmänhet och UVK i synnerhet för att möjliggöra kunskapsbildning om områdets uppkomst och utveckling. Ambitionen var att rama in och belysa utbildningsvetenskapens framväxt, utveckling och nuvarande ställning, med en öppning mot vad detta vetenskapliga fält kan komma att vidareutvecklas till och bli i framtiden. Denna skrift utgörs av en transkriberad och lätt reviderad version av seminariet, där panelen bestod av Petter Aasen, Berit Askling, Elisabet Nihlfors och Tjia Torpe.

  Read more about Utbildningsvetenskap

Show all publications by Daniel Lövheim at Stockholm University