Profiles

Edith Lalander Malmsten

Forskningsassistent

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Telephone 08-16 33 48
Email edith.lalander-malmsten@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Room C 960
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Last updated: August 11, 2020

Bookmark and share Tell a friend