Profiles

Emma Lennström, studievägledare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Emma Lennström

Studievägledare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Culture and Aesthetics
Telephone 08-16 35 34
Email emma.lennstrom@littvet.su.se
Visiting address Frescativ 22B-26
Room 256
Postal address Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Last updated: September 30, 2019

Bookmark and share Tell a friend