Profiles

Erik Thuning

Systemadministratör, datorsystemansvarig

Visa sidan på svenska
Works at Department of Computer and Systems Sciences
Telephone 08-674 74 77
Email thuning@dsv.su.se
Visiting address Nodhuset, Borgarfjordsgatan 12
Postal address Institutionen för data- och systemvetenskap 164 07 Kista

Last updated: February 21, 2018

Bookmark and share Tell a friend