Profiles

Eva Nobel

Eva Nobel

Adjunkt

Visa sidan på svenska
Works at The Department of Swedish Language and Multilingualism
Telephone 08-16 36 34
Email eva.nobel@su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 D
Room D 656
Postal address Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2019. Jeanna Wennerberg, Vendela Blomström, Eva Nobel. Högre Utbildning 9 (1), 78-84

    Auskultation kolleger emellan beskrivs ofta i högskolepedagogisk litteratur som en lämplig metod för kollegial utveckling av lärarroll och undervisningspraktik. Formerna för auskultationerna varierar och själva genomförandet kan vara förknippat med vissa problem som t.ex. tidsåtgång, olika förväntningar och osäkerhet gällande återkoppling. I den här artikeln presenterar vi ett kollegialt utvecklingsprogram med en modell för auskultationer som vi har skapat och genomfört i ett lärarlag på en språkinstitution vid Stockholms universitet. Vi presenterar dels själva modellen med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal, dels diskuterar vi styrkor och svagheter med modellen. Erfarenheten av genomförandet visar att auskultationer med stöd av mallar fungerar bra och kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnad, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt vid framförandet av återkoppling på kollegernas undervisning några inverkande faktorer på hur väl ett program av detta slag fungerar.

Show all publications by Eva Nobel at Stockholm University

Last updated: March 11, 2020

Bookmark and share Tell a friend