Profiles

Henry Montgomery

Professor emeritus

Visa sidan på svenska
Works at Department of Psychology
Email hmy@psychology.su.se
Visiting address Frescati hagväg 14
Room 260
Postal address Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2013. Hanna Li Kusterer, Torun Lindholm, Henry Montgomery. Journal of Managerial Psychology 28 (5), 561-579

  Purpose - The pm-pose of this paper is to examine gender-related management stereotypes, perceived gender bias and evaluations of actual managers, and to directly compare stereotypes and ratings of actual managers. Design/methodology/approach - Questionnaires were distributed to employees in the bank and insurance sector, and 240 participants rated their actual managers and stereotypes of male and female managers. Findings - Men evaluated the female manager stereotype more positively on communal attributes, and the male manager stereotype more positively on agentic attributes. Women evaluated the female manager stereotype more positively on both communal and agentic attributes, but perceived a higher degree of gender bias in favor of male managers than men did. Actual male and female managers were rated similarly. Still, ratings of actual male managers corresponded more with stereotypes of male than female managers, and ratings of actual female managers corresponded more with stereotypes of female than male managers. Research limitations/implications - Future research needs to determine the direction of association between stereotypes and evaluations of actual managers, and the relative importance of agentic over communal attributes. Practical implications - While women appeared biased in favor of their own gender, men may underestimate the difficulties that female managers encounter. Managers and human resource practitioners should notice these different views, and recognize that gender equality is not achieved in Sweden. Originality/value - The present study contributes with data from an egalitarian society with a positive view of female managers, and a direct comparison of stereotypes and workplace evaluations.

 • 2013. Lars Calmfors (et al.). The Journal of Socio-Economics 47, 82-93

  The issue of low-wage competition in services trade involving posted workers is controversial in the EU. Using Swedish survey data, people's attitudes are found to be more negative to such trade than to goods trade. The differences depend on both a preference for favouring social groups to which individuals belong (the domestic population) and altruistic justice concerns for foreign workers. In small-group experiments, we find a tendency for people to adjust their evaluations of various aspects of trade to their general attitude. This tendency is stronger for those opposed to than those in favour of low-wage trade competition. This may indicate that the former group forms its attitudes in a less rational way than the latter group.

 • 2012. Henry Montgomery. Efter finanskrisen, 135-180

  Ett grundtema i försök att psykologiskt förklara den finansiella krisen 2007-2008 är att den styrdes av så kallat System 1 tänkande, som kännetecknas av förenkling och skevhet i bedömningar och beslutsfattande. Krisen drevs på av ett flockbeteende, inspirerat av   en socialt delad och samtidigt förenklad verklighetsbild som omfattades av den politiska makten, affärsvärlden och vanliga medborgare. Vad kan psykologisk kunskap bidra med för att motverka framtida finansiella kriser? Försök att träna människor att undvika ensidigt och förenklat tänkande har varit måttlig framgångsrika.  Vad som behövs är att bygga upp en intellektuell miljö, där politiker, professionella aktörer och vanliga medborgare fattar kloka beslut inom det finansiella området. Mot bakgrund av forskning inom olika områden (beslutfattande, tidsasymmetrier i människors tänkande och belöningars psykologi) förslås ett antal åtgärder för att motverka finansiella kriser. Åtgärderna berör ökad transparens i olika placeringsprodukter, en mer nyanserad normpolitik, alternativ till ekonomiska prognoser, utformning av amorteringar så att de upplevs som lönsamt sparande, belöningssystem som gynnar stabilitet i det finansiella systemet, och att i den ekonomiska politiken utnyttja kompetens från olika vetenskaper.

   

Show all publications by Henry Montgomery at Stockholm University

Last updated: October 29, 2018

Bookmark and share Tell a friend