Profiles

Ingrid Gustafsson

Doktorand

Visa sidan på svenska
Telephone 08-674 77 58
Email ingrid.gustafsson@score.su.se
Visiting address Frescativägen 14A
Postal address Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor 106 91 Stockholm

Last updated: November 30, 2018

Bookmark and share Tell a friend